SÖZÜN BİTTİĞİ YER

MÜLK SURESİ           Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla  1. Mülk elinde bulunan (Allah) ne Yücedir. O, herşeye güç yetirendir. 2. O, amel (davranış ve eylem) bakımından hanginizin daha iyi (ve güzel) olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır. 3. O, biri diğeriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman (olan Allah)ın yaratmasında hiçbir 'çelişki ve uygunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun? 4. Sonra gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; o göz (uyumsuzluk bulmaktan) umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. 5. Andolsun, Biz en yakın olan göğü (dünya göğünü) kandillerle süsleyip-donattık ve bunları, şeytanlar için taşlama-birimleri (rücum) kıldık. Onlar için çılgınca yanan ateşin azabını hazırladık. 6. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü dönüş yeridir o. 7. İçine atıldıkları zaman, kaynayıp-feveran ederken onun korkunç homurtusunu işitirler. 8. Öfkesinin-şiddetinden neredeyse patlayıp parçalanacak. Her bir grup içine atıldığında, bekçileri onlara sorar: "Size bir uyarıcı gelmedi mi?" 9. Onlar: "Evet" derler. "Bize gerçekten bir uyarıcı geldi. Fakat biz yalanladık ve: "Allah hiçbir şey indirmedi, siz yalnızca büyük bir sapmışlık içindesiniz, dedik." 10. Ve derler ki: "Eğer dinlemiş olsaydık ya da akıl etmiş olsaydık, şu çılgınca yanan ateşin halkı arasında olmayacaktık." 11. Böylece kendi günahlarını itiraf ettiler. Çılgınca yanan ateşin halkına (Allah'ın rahmetinden) uzaklık olsun. 12. Gerçek şu ki, Rablerinden gayb ile (O'nu görmedikleri halde) içleri titreyerek-korkanlara gelince; onlar için bir mağfiret (bağışlanma) ve büyük bir ecir vardır. 13. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Şüphesiz O, sinelerin özünde saklı duranı bilendir. 14. O, yarattığını bilmez mi? O, Latif'tir; Habir'dir. 15. Sizin için, yeryüzüne boyun eğdiren O'dur. Şu halde onun omuzlarında yürüyün ve O'nun rızkından yiyin. Sonunda gidiş O'nadır. 16 . Gökte olanın sizi yere geçirmeyeceğinden emin misiniz? Bir bakmışsınız ki, o (yeryüzü) sallanıp-çalkalanmaktadır. 17. Yoksa gökte olanın üzerinize 'taş yağdıran (fırtınalı) bir rüzgar' göndermeyeceğinden emin misiniz? Siz o takdirde Benim uyarmam nasılmış bilip-öğreneceksiniz. 18. Andolsun, kendilerinden öncekiler de yalanladı. Fakat Beni inkar (etmelerine karşılık verdiğim azap) nasılmış? 19. Onlar, üstlerinde dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman (olan Allah')tan başkası (boşlukta) tutmuyor. Şüphesiz O, herşeyi hakkıyla görendir. 20. Rahmana karşı size yardım edecek olan kimmiş? Şu sizin ordunuz mu? Kafirler yalnızca bir gurur (kesin bir aldanış) içindedirler. 21. Eğer O, rızkını tutsa (vermese), rızkınızı verecek olan kimmiş? Hayır; onlar, bir azgınlık ve nefret içinde inatla direniyorlar. 22. Şu halde yüzükoyun sürünerek yürüyen mi daha çok hidayete erer, yoksa dosdoğru yol üzerinde dümdüz yürümekte olan mı? 23 . De ki: "Sizi inşa eden (yaratan), size kulak, gözler ve gönüller veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz?" 24. De ki: "Sizi yeryüzünde üretip-türeten O'dur. Siz O'na toplanıp götürüleceksiniz." 25. Derler ki: "Eğer doğru söylüyorsanız, şu tehdit (ettiğiniz azap) ne zamanmış?" 26. De ki: "(Bununla ilgili) Bilgi ancak Allah'ın Katındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım." 27. Nihayet onu pek yakında gördüklerinde, o inkar edenlerin yüzleri kötüleşip-karardı. Ve: "İşte bu, sizin (gerçekleşmeyecek diye) öne sürüp durduğunuz şeydir" denildi. 28. De ki: "Haber verir misiniz; eğer Allah, beni ve benimle birlikte olanları yıkıma uğratır ya da bizi esirgerse, (peki) bu durumda kafirleri acı bir azaptan kurtaracak olan kimdir?" 29. De ki: "O (Allah) Rahman olan (esirgeyen koruyan)dır; biz O'na iman ettik ve O'na tevekkül ettik. Artık siz kimin açık bir sapmışlık içinde olduğunu pek yakında bileceksiniz." 30. De ki: "Haber verin; eğer suyunuz yerin dibine göçüverecek olsa, bu durumda kim size bir akar su kaynağı getirebilir?                                                      "Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemi-yoruz; (bilakis) seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç, takvâ iledir."(20-132)Gönderdiğiniz son 5 Mesaj : Tümünü görmek ve YENİ MESAJ eklemek için tıklayın.

Yazar :

Yazar : mustafa demır RUSYADAN selamlar
kasabadakı o eskı bayramları özledım varmı başka özleyen

Yazar : Hadisi Şerif
"Titremene lüzum yok, Ben kral değilim.! Kureyş'li, kuru ekmek yiyen bir Kadının Oğluyum"

Yazar : Hadisi Şerif
"Beni Hristiyanların Meryem oğlu İsa’yı övdüğü gibi övmeyin”

Yazar : BİZDEN SİZE
"Kim bir kavmi taklit ederse oda onlardandır." "Çoğu Sarhoş Eden Şeyin Azı Da Haramdır." Hadis-i Şerif:

Yazar : saniye
guzel koyum benim


7 HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ VE AKSARAY'IMIZIN ÖTELENEN SORUNLARI (KİM İLGİLENECEKSE)

Oy kullanmak en tabii haktan öte vatandaşlık görevimizdir. OY'umuzun rengi nasıl olursa olsun, sandığa yansıtmalıyız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanımı 74% 'e düşmüştür, bunu çeşitli sebeplerede bağlayarak psikolojisinden de kurtulduk. Aksarayımız İktidardaki parti adayına geçmişte olduğu gibi; ve de Yeni Cumhurbaşkanımızın deyimi ile istikrarını korumuş hatta oy oranını yükselterek 74% oy oranı ile genelde beşinci olmuştur. .Sayın Cumhurbaşkanımız,kendisinin hazırladığı "Küresel Barış Vizyonu" kitabından iki adet imzalayıp Aksaray'lılar adına İl teşkilatına, Takdir belgesiyle birlikte hediye etmiştir. Baş göz üstüne ama yatırım olarak hiç bir proje ve yatırım yoktur veya göremiyorum. Tüm yatırımlar ya alt yatırım veya halkımıza yansıtılmayan yatırımlardır. Sosyal yaşama katkı ve etkimizin olması için en doğal görevimizdir. Oy verirken bazı etkenleri göz önünde tutmak ve ona göre hareket etmek vatandaşlık bilincimizi ortaya koyar. Yaptığımız görevin getirileri ve götürülerini de tartmak, hesap etmek gerekir. İlimizin kalkınması ve daha modern bir görünüşe sahip olması, yapılacak yatırımlarla doğru orantılıdır. İl teşkilatı ve seçilmiş kişilerin Aksaray hayali olması ve hayalindeki Aksaray'ı oluşturmak için var gücüyle çalışması gerekir. Vereceğimiz her oyu atarken onu değerli kılmak için bir yerde pazarlık yapmalıyız. Olabilirliği yüksek ihtiyacımız olan yatırımları ilimize çekmek için planlı ve topluca hareket ederek seçilmişleri veya seçilecekleri bu yöne odaklamak gerekir.Antalya,Konya,Aksaray,Nevşehir ve Kayseri illeri ile ilçeleri sınırlarında, Alyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "Antalya-Kayseri YHT(Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi" ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan ÇED Raporunun 17.08.2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmenliğinin 11.nci maddesi doğrultusunda incelendiği ve uygun bulunduğu ve ilgili raporun genel görüşe açıldığı belirtilmiş olup, bir örneği Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderlmiştir(03.07.2014 Haber- G.Şehir). Bu gelişmenin seçilmişler tarafından hızlandırlması,bu hattan faydalanacak diğer il yetkilileri ile koordineli olarak takip edilmelidir.Yakın zamanda Aksaray'ımızı ziyaret eden TOBB başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun da vurguladığı gibi acilen ilimize demir yolu ağı, özellikle Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri hattı işletime açılmalıdır. Büyük Atatürk'ün dediği gibi"« Türkiye hükûmetinin tesbit ettiği projeler dahilinde belirli zamanlar zarfında vatanın bütün bölgeleri çelik raylarla birbirine bağlanacaktır. Demir yolları memleketin tüfekten, toptan daha mühim bir emniyet silâhıdır.  Demir yollarını kullanacak olan Türk milleti, kaynağındaki ilk sanaatkârlığının, demirciliğin eserini tekrar göstemiş olmakla iftihar edecektir.  Demiryolları Türk milletinin refah ve medeniyet yollarıdır »,"« Medeniyetin bugünkü araçlarını hattâ bugünkü fikriyatını demiryolu haricinde yaygınlaştırabilmek zordur. Demiryolu refah ve uygarlık yoludur… » Aksaray modern  görünüşlü ve her tarafla can damarları ile bağlanmış bir görünüm istiyor ise Hızlı Demiryolu Hattı, 75nci Yıl Havaalanı, Doğu - Batı ve Güney-Kuzey yönünde OTOBAN(Ankara Nevşehir Niğde ve Adana hattına yönelinmiş Aksaray tali duruma -Ulukışla gibi), Tıp Fakültesi ve Hastanesi, İlimizde bir veya birkaç Kamu kuruluşlarının bölge müdürlükleri getirilmelidir. Aksaray milletvekilsiz kalmaz ama yatırımsız kalır, geri kalır, bakımsız kalır. İl başkanları bu konuda odaklanmalı milleti partilerine değil, partilerini Aksaray'a odaklanmalılar, yönlendirmeliler. Bu günlerde Aksaray'ın İl olmasının 25.nci Yılı kutlanmaktadır. Emeği geçenleri şükranla anıyoruz. Ama o tarihten bu yana seçmelerin temayül oranına uymayan bir yatırım yoksulluğu yaşamaktayız.  Yoksa  şimdiye kadar Aksaray'a  seçimlerde gelip vaad verenler çoktu. Aksaray vaat istemiyor. Aksaray hakkını istiyor. Yakında aynı nüfusta,hatta Aksaray'la aynı nüfusta(merkez) Afyon'u gördüm, yatırımlara bakın. Yatırımların dağınık olmasına rağmen, halen yeni yatırımlar yapılmakta. Halbuki her devrede yeterince yatırım almış olmasına rağmen ilgilenmeden dolayı artarak devam etmektedir. Havaalanı için şuraya gidin, demiryolu şura yakın orayı kullanın diye bir yönlendirme yok. Gerek karayolları, demiryolları ve havaalanı mevcuttur ve genişletilmektedir. Yurdumuzda elli ilin üzerinde altmışı aşkın havaalanı tesisi vardır ve bunlar yakınlık ve uzaklıkla alakası yoktur.  Bir yere havaalanı yapılacaksa yapılır ve onun çevresi oraya yönlenir. Bizde havaalanı koyun ağılı ve koyun otlatmak için, Uçak ise lokanta olarak kullanılmaktadır! TIP Fakültesi* ve Araştırma hastanesi her türlü donanımı ile kurulmalı KOP'tan azami derecede faydalanılmalı, başlatılan (sonradan vazgeçilen) proje yeniden canlandırılmalıdır.  Aksaray, Anadolu kasabası görünümünden çıkarılmalıdır. 1980'li yıllarda UFO'nun bile dikkatini çeken Aksaray, yerdekilerin ilgisini ne zaman çekecek! Yeni Belediye Başkanımızın ve ilgililerin bilgisine.Kaynak(/antalya-kayseri-hizli-tren-hatti-projesine-dev-butce/) Tıp Fakültesinin neden ve kimler hiç etmiş!Lütfen Okuyun.Kimlerden hizmet bekleyeceğiz, hizmet için oy vereceğiz!http://www.aksaray68haber.com.tr/iste-tip-fakultesi-gercegi/3759/


Devamı İçin Tıklayın

DEMİRCİ KASABASI TARİHİ

XVII.yy çevre il ve kazalardan gelen ve meslekleri demircilik olan çiftçilerin araba ve pulluklarını tamir eden kabileler şimdiki Demirci'nin yakınlarına çadır kurmuşlar..O yıllarda Nevşehir'den Hacı Ali Namıyla bilinen bir şahıs buraya gelerek çiftçilikle uğraşan çevre halkının demir işlerini yapmaya başlar. Önceleri seyyar olarak yaptığı işin zaman içinde rağbet görmesi üzerine bu kişi buraya yerleşir. Demir işlerini yaptırmaya gelenler geri döndüklerinde karşılaştıkları insanların "nereden geliyorsun-nereye gidiyorsun" sorusuna demirci diye cevap verirler bu demirciye gidiyorum-demirciden geliyorum söylemleri üzerine bu yerleşim yerinin adı (demir ustasından) DEMİRCİ olur. Daha sonra yerleşik düzene geçilip çevrede yaşayan irili ufaklı kabilelerde kasabamızın bulunduğu yerde toplanırlar. Bu yerleşme üzerine kısa bir zaman içinde nüfus çoğalarak köy büyümeye başlar.
Kasabanın bulunduğu yerdeki örende yaşayan şahsın lakabı köy ağasıdır. Çevreden gelip toplananlar köy ağasını muhtar yaparak birlikte yaşamaya başlarlar. O günlerden arta kalan ören kalıntıları hala varlığını hissettirmektedir. Bunların bazıları turistik açıdan değerlendirilebilir. Durganlı, Göktaş, Deller, Aşağı Göktaş, Malik, Büyük Deller,Köy Ensesi,Sarıbaba, İkitepe, Altıntaş, Geliş, Geştin, Yazır bu kalıntılardandır.
Demirci köy o günden beri büyümeye devam ettiği gibi çevre il ve ilçelerden de gelip yerleşenler olduğundan bu günkü durumu itabari ile 4350 nüfuslu bir kasaba haline gelmiştir. Şu anki nüfusu 5000'nin üzerindedir, ancak çok sayıda memur, işci ve kamu görevlisi ülkemizin dört bir yanına dağılmış bulunmaktadır. Demirci Köy zamanın geçerli kurumları kurulları içinde bir çok muhtar tarafından yönetilmiştir. Bunları eskiden başlayarak sıralarsak: Köyağası, Kara Ahmet, Kır Mustafa, Mıstık, Sarı Hamza,Köse, Kambur Abdullah, Hafız Ali, İshak ÇAVUŞ, Kadirin oğlu, İbiş Ağanın oğlu, Mustafa ÇAVUŞ, Şammas Hoca, Ali Usta, Kara Ahmet Oğlu, Kadir Usta, Topal Murat, Tahsin US, Kacanın Irza, Demircinin İdris, Ahmet ALTIN
Demirci köy 1957 yılında belediye olmuştur. Belediye kurulduktan sonra yapılan ilk seçimlerde Ali DURU(Deli Ali) belediye başkanı seçilmiştir. Daha sonraları sırasıyla Mustafa ELÇİ, Ahmet ALTIN, İsmail KAV, Niyazi KOÇAK(1980 de), Osman DEMİRAY, Durmuş BOZLAK, Hüseyin US, Durmuş BOZLAK(Tekrar) , Ahmet Bulut İN ve ikinci defa Hüseyin US(2009 seçimi ile) bu göreve gelmiş belediye başkanlarıdır.


B) JEOLOJİK YAPISI

İkinci zamanın uzun süren durgunluk dönemini takip eden üçüncü zaman, İç Anadolu fazla etkilenmemiş ve sadece bazı kıvrımlar ve volkanik hareketler meydana gelmiştir. İç Anadolu Bölgesinin güney doğusunda, orta Kızılırmak platosunun devamını teşkil eden ve tersiyerde oluşmuş kalkerli volkan tüflerinin meydana getirdiği arazi ile Tuz gölü havzasının devamı olan ova üzerine kurulmuştur. Güneyde ve doğuda tersiyerde oluşmuş volkanik arazi geniş yer tutar. Kasabamız, Gelveri-Alanyurt azalan eğiminin devamında bulunmakta ve zayıf fay basamağı Melendiz dağlarından gelen ve Tuz Gölüne ulaşan Karasu'yun biriktirdiği alüvyonlarla, doğusunu çevreleyen platolardan taşınan alüvyonların birikinti ovası üzerinde kuruludur. Yanardağ küllerinin sıkışmasından oluşan tüf tabakalarının çok kolay aşınma ve şekillenme nedeniyle bölgemizde kiler, evler ve doğal olarak ta az sayıda peribacası meydana gelmiştir.

       
Bölgemiz Türkiye sıralamasında deprem olasılığı en az olan 5 inci kuşakta yer almaktadır. Zemini, gevşek depreme dayanıksızdır. Zaman zaman hafif sarsıntılar kaydedilmiştir.

Jeolojik açıdan küçük tektonik (çökme) ve volkanik bir yapıya sahip olan Demirci Kasabası Karasu ırmağı plato özelliğine haiz dere yatağı kenarlarında mesire yeri olabilecek olan ve güzel görüntülü yerler mevcuttur. Volkanik tepe olarak iki tepedir. Kasaba merkezinin kuruluş alanı önce kayalık altı iken son otuzbeş kırk yıllarda kurtuluş yönü ve Aksaray girişine yönelme mevcuttur.

DEMİRCİ'YE NASIL GİDİLİR

Aksaray'a uzaklığı kuş uçuşu 22.7 KM dir. Aksaray'dan 2 ayrı güzergahtan beldemize gelinebilir.Nevşehir yolunu takip eden güzergah ve Kireçlik olarak bilinen güzergah. Nevşehir yolu güzergahı 40 KM, kireçlik güzergahı 30 Km dir.kireçlik yolu dağlık bir yoldur.10-15 yıl öncesinde bu güzergah asfalt olmadığından araçlar genellikle Nevşehir güzergahını kullanmakta iken, şimdilerde bu yol düzgün bir asfalt ile Demirci'yi-Aksaray'a bağlamakta olup, kasabamızın Aksaray ile ulaşımı bu güzergah üzerinden sağlanmaktadır. Kireçlik yolu 50 yıl öncesinde ulaşım aracı olarak at arabaları ve eşeklerin kullanıldığı yıllarda yakınlığı nedeniyle yoğun bir şekilde kullanılmıştır.O yıllarda Yokuş aşağı kaçan ve devrilen at arabaları, yokuş yukarı yükü çekemeyen at arabaları, kar tipisine yakalanmış yönünü kaybetmiş kasaba halkının nice anı ve çilelerine vesile olmuş olan bu yol şimdilerde teknolojiye yenik düşmüş üzerinden vızır vızır araçların geçmesine öylece bakakalmaktadır.
İlçeye uzaklığı 5 km dir. Düzgün bir asfalt yol ile bağlıdır. Kuzeyinde Saratlı Kasabası 7 km, Kuzey doğusunda Gülpınar kasabası 7 Km doğusunda Sofular ve Bekarlar Kasabası 12 Km Güneyinde Kızılkaya 7 Km uzaklıktaki belli başlı yerleşim yerlerine de ulaşım asfalt yol ile sağlanmaktadır.

COĞRAFYA/İKLİM/EKONOMİ

Demirci Kasabası doğuda Gülağaç, batıda Kızılkaya ve Çatalsu, güneyde Selime, güneydoğuda Alanyurt, kuzeyde Saratlı ve Pınarbaşı ile çevrilidir.
Enlemi 38° 22' 43", boylamı 34° 17'` 28" dir. Rakımı 1150 metredir. Ortasından karasu Deresi akar. Bu dere Gülpınar-Gülağaç müşterek arazisinden doğar çevresine hayat vererek Mamasun barajına dökülür. Karasu daha önceden kasabamıza yeterli iken, ilçede bent yapılması sonucu kasabamızda su problemi çıkmıştır. Karasu ırmağının kenarında Demirci'ye ait yer derinliği değişen yaklaşık 8 Km. uzunlukta sulanabilen bir arazi mevcuttur. bu arazi üzerinde söğütlükler ve kavaklıklar yer almıştır. Ağaçlandırılan arazilerin dışında Pancar, Patates,Fasulye, ayçiceği ve çeşitli hububat ürünlerinin tarımı yapılır. Akarsuyun kenarında birtakım gölgelikler ve mesire yeri sayılabilecek nitelikte dinlenme piknik yerlerdi mevcuttur. Kasabanın arazisinde ilginç sayılabilecek bölge isimleri vardır. Kumluk meydanı, Kisin başı, Develik damı, Gedik başı, Estinönü, Kızlar kalesi, Topaktaş, Güllek, Cabıyer, Zindanlık, Deller, Mencilis, Çatanak, Altıntaş, Geçtin, Karabayır, Kocakoyak, Top Tepesi, Lalelik, Geliç, Akpınar, Kurtlu Cöz, Uzunkaya, Kuyuluyer, Kocadağ, Karaova, Aşlık Pınarı, Yazır, Yelkenbendi, Göktaş, Göbekli, Kırkdere, İnnaya, Paraya, Çiğdemli, Tosbağalık, Gavuryeri, Osmancık, Malik, Atlamak, Sarıbaba, Durganlı vb...
Demirci Kasabası Aksaray'ın 30 Km doğusunda engebeli bir arazide kurulmuştur. İçinden geçen Karasu deresi Mamasun barajını beslemekte ayrıca geçtiği yerlere hayat vermektedir. Arazide irili ufaklı birçok tepe mevcuttur. Kocadağ, Lalelik, Top Teptepesi, Zindanlık, Kızlar Kalesi, Yalım, Uzunkaya ve Parakaya bunlardan bazılarıdır. İklimi tipik karasal iklim olup yazları sıcak ve kurak kışları soğuk ve karlı geçer. Son yıllarda kar yağışlarında önceki yıllara göre azalma gözlenmektedir.
Ekonomi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Ancak topraklar miras bölüşümleri sonucu çok küçük parçalara ayrıldığından verimli bir tarım yapıldığı söylenemez. En çok ekilenler; buğday, arpa
pancar, patates, kabak, fasulye, nohut ve mercimek. Pancar ekimi kasabalı için karlı bir tarım işi
olmak üzere iken kota uygulaması bunu engellemiştir. Alanyurt yolu kenarında bulunan tarlalarda patates ekimini de çevre köylerden gelen patatesçiler tarlaları kiralama usulü ile yapmaktadırlar. Meraların az ve dağlık olmasına rağmen kasabada 400-500 arası büyükbaş(sığır) 5000 civarında davar mevcuttur. 25-30 yıl öncesinde sığır sürüsü sayısı kadarda Manda (Camız - Bufalo) sürüsü bulunmakta idi. Nedeni bilinmez bu günlerde sayıları en fazla 3 yada 4 dür. Binek hayvanı olarak kullanılan ve yıllar önce hemen hemen her evde bulundurulan eşek ve at sayısında da son y ıllarda büyük bir azalma olmuştur. Yabani olarak kurt, tilki ve çakal rastlanmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ve ucuzlaması traktör, kamyon, taksi gibi motorize taşıtların çoğalmasını sağlamış olması binek hayvanlarının azalmasının nedeni olması gerek.
Tarım dışında halk geçimini genellikle mevsimlik işçi olarak inşaat sektöründen sağlamaktadır. Yurtdışı, işçi vatandaşlar için umut kapısı olmuş ve umut kapısı olmaya devam etmektedir. Çevre köy ve kasabalara oranla Avrupa da çalışan sayısı çok azdır. Kasabaya döviz girişi sınırlıdır.

Sosyal Kültürel Eğitim Ve Sağlık Durumu
Demirci Kasabasının okuma yazma oranı %98 olan , eğitim yönünden gelişmiş bir beldedir. Halen kasabada 3 adet ilköğretim okulu ve bir adet Lise mevcuttur. Bu okullarda 2004-2005 Eğitim-Öğretim döneminde toplam 895 öğrenci eğitim görmektedir. Öğrencilerin 359 tanesi Demirci İÖO da, 218 tanesi Demirci Atatürk İÖO da,170 tanesi Demirci Cumhuriyet İÖO da ve 148 tanesi de Demirci lisesinde öğrenim görmektedir. Üniversite eğitimi oldukça düşüktür. Eğitimin zayıf ve öğrencilerin dershane ve kitap desteğinden yoksun olmasına bağlamak gerekir. Demirci Kasabası dışarıya çok sayıda göç vermesine rağmen kendiside nüfus olarak artmakta ve yerleşim yeri olarak da genişlemektedir. Öğrenciler okullarına gelebilmek için 2-3 Km yol kat etmek zorunda kalmaktadırlar. Kasabanın Kalealtı Mahallesine Aksaray yolu üzeri İnnekaya ve Çiğdemli mevkilerinin bulunduğu yere acil bir İlköğretim Okulu ihtiyacı bulunmaktadır. Ülkemizin her yanında kamu ve özel kurumlarda görev yapan yüzlerce okumuş insanımız bulunmaktadır. Bunların içinde öğretmenler, polis memurları ve komiserler, ziraat teknisyenleri, avukatlar, hemşire ve ebeler, proğramcılar, koruma görevlileri, radyoloji uzmanları, subay ve astsubaylar ile uzman çavuşlar vb. Dünyaca tanınmış Anadolu insanının ışığı Mahmut MAKAL' da Demirci Kasabasında doğmuş büyümüş değerli bir yazardır. "Bizim Köy" adlı kitabında köy halkının yaşam şeklini anlatırken onların çilelerini de kaleme almıştır. Demirci Kasabası Turizm yönünden zengin değildir. Aksaray Müzesi uzmanlarınca kasaba civarında ören ve kalıntılar zaman zaman incelenmiş ancak turizm potansiyeli taşıyacak nitelikte olmadıkları tespit edilmiştir. Yinede kültür varlıklarımız olarak Göktaş Örenleri, Büyük deller, Küçük deller Kızlar Kalesi, Zındanlık, Malik, Köy Ensesi, Sarı baba, İki Tepe, Altıntaş, Mencilis, Geliç Geçtin,Yazır ve Estinönü gibi eski medeniyet kalıntısı ve izlerini taşıyan yerler bulunmaktadır.

Mahmut Makal

(1933- ) Aksaray/Demirci
Yazar.Demirci Köyü'nde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. 18 yaşında İvriz Köy Enstitüsü'nü (Konya Ereğlisi) bitirdi (1947) ve öğretmenliğe başladı. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde (1955) yüksek öğrenim gördü ve ilköğretim müfettişliği yaptı. 1968'de çok sevdiği mesleğinden istifa etti. Bizim Köy Yayınevi'ni kurdu (1969). Yazı yaşamına Türk'e Doğru dergisinde yayınlanan şiiri ile girdi (1945). Köy Enstitüsü Dergisi'nde de yazıları yayınlandı. Ancak daha çok Varlık dergisinde çıkan "Köy Notları" ile tanındı. Bu notların toplandığı Bizim Köy (1950) adlı yapıtı büyük yankı uyandırdı. Köy-kasaba gözlemlerini notlar, izlenimler, öyküler biçiminde yansıttı, eğitim sorunlarını konu alan incelemeler yaptı. Bizim Köy 1975 (1976) ile Türk Dil Kurumu 1977 Gezi Türü Ödülü'nü aldı.
Türkiye'de siyasal iktidarların en çok uğraştığı insanlardan biri olduysa da bu durum ve yetkili makamlar, onun 1967 yılında UNESCO tarafından "Dünya Gençliğine Örnek İnsan" seçilmesini engelleyemedi.
Eserlerinden bazıları: Köyümden (1952), Memleketin Sahipleri (1954), Kuru Sevda (1957), Eğitimde Yolumuz Nereye (1960), Kalkınma Masalı (1960), İplik Pazarı (1964), Kamçı Teslimi (1965), yer Altında Bir Anadolu (1968), Zulüm Makinesi (1969), Kokmuş Bir Düzende (1970), Açlık Pınarı (1973), Karanlığı Zorlayanlar (1976), Köy Enstitüleri ve Ötesi (1979).

Düğün Âdetleri

ALLAH'ın emriyle kız istenir. Kızı vermeye gönlün olsa bile o gün biraz naz yapılır. Emmisine dayısına bir danışalım denilir. 2-3 gün sonra tekrar gidilir, kız verilir. Ayrıntılar (Altın sayısı,eşya vb) konuşulur. Oğlan ve kız evinin davetiyle şerbet içilir. Böylece nişan yapılmış olur.
Düğünlerde eski usullere göre cumartesi günü sabahın erken saatlerinde oğlan evinin damlarına bayrak dikilmesiyle başlar. Vatandaşlar küçük hediyelerle düğüne hayırlı olsun demeye giderler. Genellikle 2-3 gün çalgı çalınıp eğlenilir. Çarşamba akşamları kına yakma ve dağmat giydirme törenleri yapılır. Perşembe günü öğle ile ikindi arası oğlan evinden kız evine gidilir.
Kasabada araba konvoyu yapılır ve belediye meydanında topluca dua edilir. Oğlan evine gelinir hediye verilerek gelin indirilir. Daha sonra gelin ve damada para ve hediyeler takılır. Cuma günü duvak günüdür. Kasabanın genç kızları ve kadınları hatta genç erkekler oğlan evine toplanır, çalınır söylenir gelinin çeyizine bakılır. Cuma günü öğle saatlerinde düğün biter. Son yıllarda düğün başlama günlerinde değişiklikler olmaktadır. Cumartesi günü bayrak dikilip öğlen sonu kına çıkarıldıktan sonra pazar akşamı düğün salonunda çalgı eşliğinde eğlenilir ve düğün biter.

Yemek ve Tatlılar

Yemek Çeşitleri: Sulu Yumarta (bunu ilk defa görenler yumurtalı çorbada diyorlar), pilav çeşitleri, yahni, kuru fasulye, her çeşit çorba, oğma çorbası, erişte pilavı, pancar çorbası, kabak musakkası, tirit, söğürme, herse, çilbir, ayranlı çorba, sütlü çorba, yoğurt çorbası, bulama çorbası, çanak, tava, melemen, oturtma, karnı yarık, omlet, patates yemeği, mantı, kızartma çeşitleri, yaprak sarması, kabak çiçeği dolması, firek çatlatması(Yeşil domates), karışık dolma, kesme çorbası, yoğurlu kabak, üzüm ezmesi.
Tatlılar : Pekmez, ağda, tepsi böreği, kaygana, reçel çeşitleri, aşure, hoşmerim, un helvası, pelte, sütlaş, kayısı komposto, hoşaf
 


Devamı İçin Tıklayın

Sayfa Tanımı : Aksaray Demirci Kasabası, Demirci Kasabası nerede, Demirci Kasabasının fotoğrafları, Demirci Kasabasının camileri, Demirci Kasabası ziyaretçi defteri.
Anahtar kelimeler : aksaray, demirci, kasaba, demirciler, demırcı, fotoğraf, fotoğraflar, resim, resimler, demirciler, kasabalar, nedir, nerededir, adet, gelenek, görenek, ünlüler, yenir mi, içilir mi, çok şey, herşey, görüntü, harita, map, maps.google, googlemaps, demirci harita, kuşbakışı, nası gidilir, nasıl, nereden, web, milli, resmi, site, website, www.demircikasabasi.com, www.demircikasabasi.phpnet.us, demircikasabasi.phpnet.us, demircikasabasi.com, yazı, ziyaretçi, defter, defteri, mesaj, mesajlarınız, gönderdikleriniz, demırci, kasbasi, kasabasi, kabasi, kasabamız, kasabamiz, hakkimizda, hakkımızda, editör, editorden, editörden, yansımalar, edebi köşe, ebedi köşe, köşe, yazarlar, haber, haberler, son dakika, kent haberler
Sitemizi 21 Ağustos 2010 tarihinden itibaren 0084225 kişi ziyaret etti ve 0132183 sayfa görüntülendi.

Adınız Soyadınız : E-mail adresiniz : Başlık : Mesajınız :

İSTEK VE ŞİKAYETLERİNİZ